Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HUV
Informatická výchova IFV
Katolícke náboženstvo KNB
Matematika MAT
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGP
Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RVA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1138 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    Ražňany 240, 08261
  • 051 452 3000

    riad. školy: 0911 917 197Fotogaléria