Navigácia

Rada školy

Členovia Rady školy

RADA ŠKOLY

 

1.   Mgr.  Eva Štefanková - predseda

2.   Mgr.  Anna Novotná  - zástupca nepedagogických zamestnancov

3.    Ing.    Peter Poloha zástupca rodičov

4.    Mgr.  Erika Mašľárová - zástupca rodičov

5.    ThDr. Pavol Bugoš, PhD. zástupca zriaďovateľa

6.     Mgr.  Miroslav Jacko - zástupca zriaďovateľa

7.  Ing.    Katarína Hviščová  - zástupca zriaďovateľa

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    Ražňany 240, 08261
  • 051 452 3000

    riad. školy: 0911 917 197Fotogaléria