Navigácia

Príspevok za stravu

Úhrada príspevku za stravu


S platnosťou od 1.1.2009 sa príspevok za stravu uhrádza:


 

·       Poštovou poukážkou – mesačne aktuálna výška stravného podľa počtu dní dochádzky dieťaťa

 

·       Prevodom na účet Obecného úradu v Ražňanoch:

-         paušálne mesačne vo výške: 19 €

 

PKB a.s. Prešov                                                           

Číslo účtu: 354  266  0007

Variabilný symbol:

Kód banky: 5600

 

·       Do správy  pre adresáta je potrebné:

-         zadať meno, stravné za mesiac...

 

TERMÍN: do 5. dňa v mesiaci!!!

 

Školská jedáleň pri MŠ Ražňany má vlastné telefónne číslo:

0903 606 433

Ak potrebujete svoje dieťa odhlásiť zo stravy, volajte na uvedené t.č.

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    Ražňany 240, 08261
  • 051 452 3000

    riad. školy: 0911 917 197Fotogaléria