Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: czs.raznany@centrum.sk alebo 051 452 3000 riad. školy: 0911 917 197 alebo Kontakt

 
Pozícia:

Vychovávateľ/ka    Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Výberové konanie

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ražňany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:
vychovávateľ/ka

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:


Úväzok: 100 %
Dátum nástupu: 1.9.2017 do 31.08.2018
Požiadavky:
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- kvalifikačné požiadavky podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a XIII. časti vyhlášky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.

Ostatné predpoklady:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- flexibilita, samostatnosť, časová nezávislosť
- IKT zručnosti, aktívne ovládanie programov Excel, Word

Požadované doklady:
- žiadosť
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
- krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list

V prípade, že žiadosť podáva zamestnanec školy, požadované doklady nie je nutné zasielať ešte raz

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania zasielajte poštou (alebo osobne) do 09.06. 2017 na adresu školy.

Dátum výberového konania: 19.06.2017 od 10.00 hod. v priestoroch školy
Mgr. Renáta Hnatová
riaditeľka školy
 

 
Pozícia:

Asistent učiteľa   Mám záujem

Úväzok:v prípade schválenia 100%
Dátum nástupu:1.9.2017
Požiadavky:Výberové konanie

Riaditeľka Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ražňany vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície:
asistent/ka učiteľa

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:


Úväzok: V prípade schválenia 100 %
Dátum nástupu: 1.9.2017 do 31.12.2017
Požiadavky:
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- kvalifikačné požiadavky podľa § 7 zákona č. 317/2009 a XVII. časti vyhlášky č. 437/2009
Ostatné predpoklady:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
- pozitívny vzťah k deťom a mládeži
- flexibilita, samostatnosť, časová nezávislosť
- aktívne ovládanie programov Excel, Word

Požadované doklady:

- žiadosť
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
- krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list

V prípade, že žiadosť podáva zamestnanec školy, požadované doklady nie je nutné zasielať ešte raz

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania zasielajte poštou (alebo osobne) do 09.06. 2017 na adresu školy.
Dátum výberového konania: 19.06.2017 o 10.00 hod. v priestoroch školy
Mgr. Renáta Hnatová
riaditeľka školy
 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná základná škola sv.Demetra, Ražňany
    Ražňany 240, 08261
  • 051 452 3000

    riad. školy: 0911 917 197Fotogaléria